Laipni lūgti Figaro interneta aptiekā!

PIEGĀDES NOTEIKUMI

Noteikumi – šie noteikumi, to papildinājumi, grozījumi, kas ir publicēti Interneta aptiekas tīmekļa vietnē.

Tīmekļa vietne – virtuāla tīmekļa vietne, kura ir atrodama pēc adreses: www.aptiekafigaro.lv, un kurā Pircējs var veikt Preču pasūtījumus un veikt maksājumus tiešsaistes režīmā.

Interneta aptieka – Pārdevēja struktūrvienība „Aptieka Figaro”, kuras farmaceitiskās darbības vietas adrese ir: Lielā iela 19-14a, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 un kura īsteno Interneta aptiekas darbību, sniedz farmaceitiskās konsultācijas Pircējiem, pamatojoties uz tās speciālajā atļaujā (licencē) vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) reģistrēto speciālās darbības veidu – „bezrecepšu zāļu izplatīšanu ar tīmekļa vietnes starpniecību”.

Aptieka –Pārdevēja aptieka, kur Pircējs var saņemt pasūtītās Preces, ja tas ir izvēlējies saņemt Pasūtījumā norādītās Preces Aptiekā uz vietas.

Preces – jebkuras preces, kuras Interneta Aptiekas Tīmekļa vietnē ir izvietotas Pircējam redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties, piem. Latvijas Republikas zāļu reģistrā reģistrētas bezrecepšu zāles, Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienestā reģistrēti uztura bagātinātāji, veselības uzlabošanas līdzekļi, vitamīni, tējas, sejas un ķermeņa kopšanas produkti, kosmētika un citas medicīnas preces, kuru iegādei nav nepieciešama ārsta izrakstīta recepte.

Bezrecepšu zāles – viens no Interneta aptiekā izplatāmajiem Preču veidiem - Latvijas Republikas zāļu reģistrā reģistrētas bezrecepšu zāles, kuras Pircējs var iegādāties bez ārsta izrakstītas receptes, un, ņemot vērā, ka tās Pircējs lieto pašārstēšanās nolūkā, Bezrecepšu zāļu lietošanā Pircējam jāievēro īpaša piesardzība, proti: „Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!”

Uztura bagātinātāji - viens no Interneta aptiekā izplatāmajiem Preču veidiem - Latvijas Republikā reģistrēti uztura bagātinātāji, kuru lietošanā Pircējam jāievēro piesardzība, proti: „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!”

Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras Preces vizuālā attēlojuma un Preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās Preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi (izņemot gadījumus kad tiek piedāvāta piegāde par velti) vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot Preču atgriešanu.  

Pasūtījums – Tīmekļa vietnē Pircēja tiešsaistē izdarīts Pasūtījums, kurā Pircējs norāda Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, kā arī norāda savu izvēlēto Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums skaitās pilnībā pabeigts, kad Pircējs ir veicis samaksu par Pasūtījumā norādītajām Precēm.

Iepirkumu Grozs – virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās. Preču dzēšana no Iepirkumu groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs uzsāk veikt maksājumu par Iepirkumu grozā iekļautajām Precēm.

Reģistrēts lietotājs – Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā reģistrējies Pircējs, kurš ir aizpildījis standartizētā anketā pieprasītās ziņas par sevi, lai Interneta aptieka šo Pircēju varētu identificēt, un piedāvāt Pircējam dažādus papildus labumus un priekšrocības, turpmāk iepērkoties Interneta aptiekā.

Pasūtījuma pieņemšana – sistēmas automātisks paziņojums, ka Pircēja Pasūtījums ir pieņemts un sākta Pasūtījuma komplektēšana, un kas tiek nosūtīts automātiski Pircējam uz e-pastu pēc Iepirkuma grozā ievietoto Preču apmaksas.

Distances līgums - saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces.

Atteikuma tiesības – Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

 

PIEGĀDE AR EKSPRESPASTU VAI APTIEKAS KURJERU

1. Pasūtījumi tiek piegādāti 1 – 4 darba dienu laikā no apmaksas brīža (Izņemot, ja Lietotājs izvēlas piegādi ar ekspresskurjeru norādot piegādes adresi Rīgā vai Mārupe, un pasūtījums tiek veikts darba dienā līdz plkst. 12:00. Šādā gadījumā pasūtījums tiek piegādāts tajā pašā dienā, pie nosacījuma, ka  pasūtītā prece ir pieejama) Detalizētāku informāciju par pasūtījuma piegādes laiku iespējams noskaidrot Aptiekas darba laikā piezvanot uz norādīto kontakttālruni.

2. Sūtījumiem virs 30 EUR ar PVN tiek nodrošināta bezmaksas piegāde, bet sūtījumiem zem 30 EUR ar PVN papildus maksai par pasūtīto preci tiek noteikta maksa 3.62 EUR ar PVN par piegādi ar eksprespasta vai Aptiekas kurjera palīdzību.

3. Lietotājs labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kas nepieciešamas preču iegādei un to piegādei.
Lietotājs pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Lietotājs piekrīt, ka tam tiks izsūtīti paziņojumi (Informācija par to vai prece ir pieejama noliktavā, informācija par to vai Pasūtījums ir ticis izsūtīts no aptiekas, informācija par akcijām un atlaidēm). Lietotājs var atteikties no paziņojumu saņemšanas nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@aptiekafigaro.lv. Personas datu drošība tiks aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Dati tiks saglabāti un izmantoti tikai preču pirkuma darījumu noformēšanai, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti, ieskaitot mārketinga akcijas.

4. Klientam ir tiesības atteikties saņemt Pasūtījumu gadījumā,  ja iepakojumam ir vizuāli defekti, kas radušies piegādes laikā. Šādā gadījumā Pasūtījums tiek atgriezts Aptiekā  un Aptieka izsūta ar eksprespasta vai Aptiekas kurjeru  jaunu Pasūtījumu, jaunā iepakojumā. Gadījumā, ja pasūtījuma saņemšanas brīdī pircējs konstatē, ka preces iepakojums ir bojāts, pircējam ir tiesības atteikties saņemt preci no eksprespasta vai Aptiekas kurjera.

5. Izvēloties preces piegādi ar kurjeru, Pircējam ir jānorāda adrese, kurā Pircējs būs sastopams pasūtījuma piegādes laikā un kontakttālrunis.

6. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu tad, kad Pircējs ir veicis apmaksu un Pārdevējs to ir saņēmis.

7. Ja Pircējs noteiktajā laikā nav sastopams adresē, kuru tas norādījis, tad Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču nesaņemšanu vai saņemšanas aizkavēšanos. Šādā gadījumā Pircējam netiek atgriezta samaksātā nauda par Precēm un par Preču piegādi.

8. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējam netiks atgriezta maksa, kas Pārdevējam radusies saistībā ar Preču egādi.

9. Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.

10. Saņemot Preces, Pircējs parakstās par Preču saņemšanu, kas nozīmē, ka Pasūtījums ir izpildīts.

11. Saņemot Preci Aptiekā, Pircējam jānosauc vai jāuzrāda Pasūtījuma numuru. Pircējs var pilnvarot citu personu izņemt Preces, sniedzot tai informāciju par Pasūtījuma numuru.

12. Veicot Preces iegādi Tīmekļa vietnē, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt.

13. Gadījumā, ja Aptieka jebkādu iemeslu dēļ nevar izpildīt Pasūtījumu, tad tā ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā atgriež Pircējam visu Pircēja samaksāto naudu un par šo faktu informē Pircēju vai nu telefoniski uz norādīto kontakttālruni, vai arī rakstiski uz norādīto e-pasta adresi.

14. Preces tiek piegādātas tikai Latvijas Valsts teritorijā un netiek eksportētas uz nevienu citu valsti.

GARANTIJAS UN ATTEIKUMA TIESĪBAS

15. Informējam, ka neviens normatīvais akts neparedz medikamentu atgriešanu aptiekai. Iesakām vienmēr konsultēties ar ārstu vai farmaceitu pirms zāļu iegādes, kā arī rūpīgi iepazīties ar zāļu lietošanas instrukciju.

16. No preces var atteikties, ja klients var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme vai kvīts).

17. Naudas atgriešana Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā notiek 30 darba dienu laikā no Atteikuma saņemšanas brīža uz kontu, kuru klients izmantojis norēķinoties par preci.

18. Pircējs atbild par korektu datu ievadīšanu, ja piegādes adrese ievadīta kļūdaini vai neprecīzi, pircējs maksā par atkārtotu piegādi.

19. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes vietas adresi pēc tam, kad Pasūtījums ir apstiprināts.

20. Strīdus starp pārdevēju un pircēju risina pārrunu ceļā vienu mēnesi, ja tas nav iespējams, tad tos risina LR likumu noteiktajā, spēka esošajā kartībā.

 

21. Preces tiek piegādātas tikai Latvijas teritorijā.

 

22. Lai izvairītos no pārpratumiem, saņemot preci  lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

23.Preces derīguma termiņš un tās ražotājs ir norādīts uz iepakojuma. Pārdevējs (Aptieka) nodrošina to, ka pārdodamās zāles ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu lietošanu un marķēšanu un zālēm ir pievienota informācija par zāļu pareizu un drošu lietošanu.

24. Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece  vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

25. Patērētājs var izmantot Atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā.

26. Patērētājs nevar izmantot Atteikuma tiesības, ja:

26.1 pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;

26.2  preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

26.3  prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

26.4  prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

26.5  patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

26.6  prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

26.7  patērētājs iegādājies bezrecepšu zāles, medicīnas preces un uztura bagātinātājus, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);

 

27. Garantijas un atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos likumus, kā arī pārdotās preces veidu un specifiskās īpašības.

28. Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci ir iesniedzams Pārdevējam (Aptiekā).

29. Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas iegūstama internetā pēc šādas adreses: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu.

 

30. Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi info@aptiekafigaro.lv Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.

 

31. Atteikuma tiesību gadījumā – informācija par Atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību, kā arī šo noteikumu pielikuma B daļā iekļautā atteikuma veidlapa.

32. Patērētāja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces.

33. Pēc LR likumdošanas noteikumiem par Distances līgumu punkta Nr. 5.11. ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, patērētājs sedz ar preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas.

34. Samaksāto naudu par atgriezto preci pilnā apmērā Pircējs saņems 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rakstveida atteikuma saņemšanas.

35. Skaidras naudas atgriešana notiek tikai SIA''Aptieka Figaro'' aptiekā  Lielajā ielā 19-14a, Mārupē.

36. Vispārīgos noteikumus par patērētāja tiesībām un pienākumiem lasiet šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=23309

 

KĀ IEPIRKTIES?

IZVĒLIETIES PRECES

37. Preces jūs varat meklēt, izmantojot plašas meklēšanas funkcijas (Pēc preces nosaukuma, pēc preces kategorijas, ievadot atslēgvārdu).

38. Izvēlētās Preces pievienojiet Iepirkumu grozam.

39. Līdz brīdim, kad jūs nospiedīsiet pogu „Apmaksāt”, Iepirkumu grozu var mainīt – papildināt ar jaunām Precēm, izņemt no Iepirkumu groza Preces, kuras vairs nevēlaties.

 

IZVĒLIETIES APMAKSAS VEIDU

40. Kad esat aizpildījis visu nepieciešamo informāciju pasūtījuma veikšanai, jūs nonāksiet pie apmaksas veikšanas. 

41. PASŪTĪJUMUS IESPĒJAMS APMAKSĀT IZMANTOJOT MASTERCARD UN VISA NORĒĶINU KARTES UN IZMANTOJOT NORDEA, SWEDBANK, SEB UN CITADELE BANKLINKUS

 42. Juridiska persona var pieprasīt, lai Aptieka pirms preces pasūtīšanas atsūta rēķinu. Šādā gadījumā juridiskai personai pēc rēķina apmaksas ir jānosūta maksājuma uzdevums uz aptiekas e-pastu un Aptieka preci nosūta juridiskai personai ar eksprespastu vai Aptiekas kurjeru pēc tam, kad ir saņems iepriekš minētais maksājuma uzdevums. Lai vienotos par šādu apmaksas veidu juridiskai personai ir telefoniski jāsazinās ar Aptieku, Aptiekas darba laikā.

SAŅEMIET PRECES

43. Ja esat reģistrēts lietotājs, tad pēc pasūtījuma  apmaksas Jūs saņemsiet automātisku paziņojumu par veikto pasūtījumu. Piegādes dienā Jūs saņemsiet ziņu no mūsu kurjeriem par laiku, kad varēsiet savu preci saņemt.

Pircēja personas datu apstrāde

44.  Visa informācija par Pircēju, kuru Pircējs nodod Pārdevējam un kas kļuvusi zināma, Pircējam šādu informāciju sniedzot Tīmekļa vietnē, tiks uzskatīta par labprātīgi iesniegtu no Pircēja puses.

45.   Veicot Pircēju (fizisku personu) personas datu apstrādi, Pārdevējs ir Pārzinis Fizisko personu datu aizsardzības likuma kontekstā.

46.  Paredzētais personas datu apstrādes mērķis ir Preču pasūtījumu un pirkumu noformēšana, iepērkoties Interneta aptiekā.

47. Personas datu apstrāde Interneta aptiekā izriet no Pircēja kā datu subjekta līgumsaistībām ar Pārzini (Pārdevēju), un, ievērojot datu subjekta (Pircēja) lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu Distances līgumu.

48.  Informācija par Pircēju tiek uzskatīta par konfidenciālu un Pārdevējs to izmantos tikai un vienīgi personas datu apstrādei, kuras mērķis ir Preču pirkumu organizēšana, Preču piegādes pakalpojumu īstenošana un Pircēja informēšana par jaunumiem Preču klāstā, ja Pircējs tam ir piekritis. Pircēja personas dati tiks izmantoti tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu Pircēja Pasūtījumus un nodrošinātu Preču piegādes Pircējam.

49. Pārdevējs piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu.

50. Pārdevējs apzinās un ievēros visus drošības pasākumus, kas saistīti ar karšu datu pārsūtīšanu un/vai pircēja kartes dati netiks glabāti, kā arī tiks ievēroti drošības pasākumi, lai kartes dati nenonāk trešo/nepiederošo personu rokās. Pārdevēja saziņa ar banku notiks ar drošu savienojumu izmanotjot datu enkriptēšanu un kredītkaršu dati netiks saglabāti kā arī klienta personas dati netiks nodoti trešajām personām​.

Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi

51.  Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.

52.  Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.

53.  Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Pircējam ir radies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu vai par to, ja Preču piegāde aizkavējas vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ.

Distances līguma noslēgšana, Distances līguma termiņš

54. Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs ar to skaidri un nepārprotami apliecina, ka tas ir piekritis noslēgt un ir noslēdzis Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas noteikumiem, ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma saistības, kā arī tas norāda, ka Pircējs ir rīcībspējīga fiziska persona vai tiesībspējīga juridiska persona, kura apzinās, ka tai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās Preces.

55.  Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai un nepieciešamības gadījumā tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.

56.  Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Pircējs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par pasūtītajām Precēm.

57.  Distances līguma gadījumā Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, lai Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta un lai tā nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbību.

58.   Distances līgums skaitās noslēgts brīdī, kad Pircējs ir veicis samaksu (maksājumu ir apstiprinājusi Pircēja banka).

59.  Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.   

 Strīdu risināšana

60.   Visus strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem Interneta aptiekā, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.

61. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.